Polityka Prywatności

Obowiązuje od 19 września 2021 r.

Kluczowe informacje

 • vidby AG jest administratorem danych osobowych użytkownika.
 • Zbieramy dane osobowe określone w części „Informacje, które zbieramy” niniejszej Polityki prywatności poniżej, w tym dane dotyczące weryfikacji tożsamości oraz informacje na temat korzystania z naszej usługi.
 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów określonych w części „Jak wykorzystujemy informacje” niniejszej Polityki prywatności, w tym do świadczenia Ci naszych Usług, zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności naszych Usług, udostępniania informacji innym użytkownikom i naszym partnerom, marketingu bezpośredniego oraz przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących korzystania z naszych Usług.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności na podstawie Twojej zgody. W sytuacjach, w których otrzymujemy Twoje dane osobowe z innego źródła niż Ty, przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, do momentu (a) wyrażenia przez Ciebie zgody lub (b) zwrócenia się do nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Na uzasadnionym interesie opieramy się również w bardzo ograniczonym zakresie w celach dodatkowych, jak określono w części „Zakres i zgoda”.
 • Użytkownik ma szereg praw, z których może skorzystać w związku z wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych, jak określono w części „Aktualizacja lub usuwanie danych umożliwiających identyfikację użytkownika” niniejszej Polityki prywatności poniżej.

Cel i to, kim jesteśmy

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest opisanie, w jaki sposób vidby AG (” vidby ,” ” nas ,” ” my ,” lub ” nasz „) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o użytkowniku za pośrednictwem naszych interfejsów online (np. aplikacji mobilnych i stron internetowych) należących do nas i przez nas kontrolowanych, w tym aplikacji mobilnych s vidby lub botów Telegram @vidby lub strony internetowej https://vidby.com (zwanych dalej łącznie ” Usługą ” lub ” vidby „). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego powiadomienia, aby zrozumieć, co robimy. Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z aspektów naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem support@vidby.com. Korzystanie z naszej strony jest również regulowane przez nasze Warunki użytkowania, do których link znajduje się na stronie.

vidby AG jest spółką szwajcarską z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Suurstoffi 8, 6343 Rotkreuz, Szwajcaria. Jeśli mieszkasz lub znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) vidby jest administratorem danych wszystkich Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) zebranych za pośrednictwem Serwisu oraz niektórych Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika zebranych od osób trzecich, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy tylko te informacje, które pozwalają nam zapewnić Ci najlepszą obsługę. Dotyczy to na przykład tak prostych zadań, jak umożliwienie innym użytkownikom zobaczenia imienia i zdjęcia, które użytkownik zdecyduje się pokazać. Pomaga nam to również chronić nasz Serwis przed oszustwami i spamem, a także pozwala nam zrozumieć, jakie dodatkowe usługi mogą być dla Ciebie przydatne, oraz realizować inne cele określone w poniższych zasadach.

Wymagania wiekowe

Aby korzystać z vidby, musisz mieć co najmniej 16 lat . Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy nie używać lub uzyskać dostęp do vidby lub jakiejkolwiek innej naszej usługi w dowolnym czasie i w jakikolwiek sposób. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia wszelkich Informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 16 roku życia, które zostały zebrane w naszym Serwisie bez zweryfikowanej zgody rodziców, gdy dowiemy się o istnieniu takich Informacji umożliwiających identyfikację osób.

Jakie informacje obejmuje niniejsza Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem naszej Usługi. Aby uzyskać dostęp do pewnych funkcji i korzyści w naszym Serwisie, możesz być zmuszony do przesłania lub możemy gromadzić Twoje „Dane osobowe” (tj. informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania Ciebie). Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować między innymi takie informacje, jak imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail. Jeśli mieszkasz lub znajdujesz się na terenie EOG, mogą one również zawierać Twój adres IP lub identyfikator urządzenia. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności Danych osobowych, które przekazujesz do vidb y. Niedokładne informacje mogą wpłynąć na możliwość korzystania z Usługi, informacje, które otrzymujesz podczas korzystania z Usługi oraz naszą możliwość skontaktowania się z Tobą.

Zakres i zgoda

Zanim zaczniesz korzystać z vidby , ważne jest, abyś zrozumiał, że korzystając z Usługi, pozwalasz nam na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie Twoich danych osobowych i innych informacji. Będziemy wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża również zgodę na nasze Warunki użytkowania. Upewnij się, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi Warunkami użytkowania, jeśli chcesz korzystać z vidby .

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, Polityką Plików Cookies lub Warunkami Użytkowania vidby, prosimy nie korzystać z naszej usługi i nie podawać nam żadnych Informacji Identyfikujących Osobę. Jeśli odmówisz lub wycofasz swoją zgodę, lub jeśli zdecydujesz się nie dostarczać nam wymaganych Informacji umożliwiających identyfikację osób, możemy nie być w stanie zapewnić Ci usług, które mogą być oferowane w całym vidby. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę lub usunąć swoje konto, prosimy o kontakt pod adresem support@vidby.com. Należy pamiętać, że możemy również polegać na uzasadnionych interesach lub wypełnianiu umowy, aby kontynuować przetwarzanie danych.

Należy pamiętać, że polegamy na uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania danych w ograniczonych okolicznościach określonych poniżej:

W sytuacjach, w których uzyskujemy Twoje dane osobowe ze źródła innego niż Ty, przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionych interesów, do wcześniejszej z następujących dat: (a) momentu, w którym wyrazisz zgodę; lub (b) momentu, w którym poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów;

Możemy zachować dokumentację użytkownika dla własnych celów związanych ze zgodnością i weryfikacją (w tym w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub uzasadniony interes naszych partnerów), nawet po wycofaniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych;

Będziemy wykorzystywać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych usług do celów analizy statystycznej i badań naukowych, jednak zanim to zrobimy, usuniemy z takich informacji nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail użytkownika.

Gromadzone przez nas informacje

Musimy otrzymywać lub gromadzić pewne informacje, aby obsługiwać, dostarczać, ulepszać, rozumieć, dostosowywać, wspierać i sprzedawać naszą Usługę, w tym podczas jej instalacji, uzyskiwania dostępu lub korzystania z niej przez użytkownika. Rodzaje informacji, które otrzymujemy i gromadzimy, zależą od sposobu korzystania z Usługi przez użytkownika.

Zbieramy minimum informacji wymaganych do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce (patrz poniżej), a Użytkownik ma możliwość ograniczenia takiego zbierania informacji, jak określono poniżej w części „Opcje dodatkowe”:

(i) Informacje umożliwiające identyfikację osoby podane bezpośrednio przez użytkownika: Kiedy korzystasz z naszej Usługi, dobrowolnie podajesz nam dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, wiek, płeć, kraj zamieszkania i pożądany język, w którym chcesz się posługiwać), a zatem nie jesteś dla nas anonimowy. Ponadto, podając nam wskazane informacje, użytkownik

(ii) Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika dostarczone bezpośrednio przez strony trzecie: Jeśli zarejestrujesz się lub zalogujesz na swoje konto vidby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portali społecznościowych, zgadzasz się udostępnić nam wszystkie swoje dane osobowe podane na takich portalach społecznościowych (np. adres e-mail, datę urodzenia, kraj zamieszkania).

(iii) W celu ulepszenia Usługi, oprócz powyższych danych dotyczących działań Użytkownika, będziemy również zbierać informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z funkcji i narzędzi vidby, dostępu Użytkownika do stron internetowych, treści, witryn, aplikacji, usług vidby, wszelkich wiadomości wysyłanych przez innych użytkowników w ramach i za pośrednictwem vidby, aplikacji pobranych przez Użytkownika w ramach lub za pośrednictwem vidby .

(iv) Dane o urządzeniach:vidby gromadzi dane o urządzeniach i sieciach używanych przez Użytkownika do łączenia się z vidby (np. adres IP, adresy URL, system operacyjny i używane oprogramowanie przeglądarki, dostawca usług internetowych i położenie geograficzne jego lub jej punktu połączenia, identyfikatory urządzenia, język i ustawienia regionalne).

(v) Podczas odwiedzin w Serwisie korzystamy (lub możemy korzystać) z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

(vi) Witryny partnerskie: Jeśli korzystasz z usług naszych partnerów, którzy dostarczają narzędzia i usługi związane z vidby, wtedy niefinansowe informacje o tym, jak korzystasz z tych stron i/lub usług, jak również z vidby, mogą być również zbierane. W celu ulepszenia usług vidby oraz witryn i/lub usług naszych partnerów, a także w celu poprawy jakości takich usług, możemy udostępniać te informacje naszym partnerom (w szczególności dane dotyczące czasu spędzonego na danej witrynie lub aplikacji oraz przeglądanych stron). Jednocześnie wszelkie przekazywanie lub wymiana informacji z naszymi partnerami będzie odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (w tym między innymi GDPR).

(vii) Inne dane: staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ci dobrą jakość usług, w związku z czym w przyszłości możemy udoskonalać nasze Usługi i nawiązywać nowe relacje partnerskie, co może skutkować pozyskiwaniem kolejnych dodatkowych danych. Jeśli zaczniemy zbierać nowe rodzaje danych osobowych lub znacząco zmienimy sposób przetwarzania Twoich danych, odpowiednie zmiany zostaną włączone do niniejszej Polityki Prywatności, a my powiadomimy Cię o takich zmianach.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług i oferowania Ci nowych możliwości. W związku z tym możemy wykorzystywać podane przez Ciebie informacje w następujących celach:

(i) Umożliwienie korzystania z vidby i usług : Używamy danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w celu (i) zarejestrowania Cię w aplikacji vidby i utworzenia Twojego konta użytkownika vidby; (ii) utworzenia Twojego profilu; (iii) zapewnienia wsparcia, dostarczenia Ci informacji na temat Twojego konta użytkownika i odpowiedzi na Twoje prośby; (iv) zapewnienie indywidualnego podejścia poprzez dostarczanie treści (na przykład informacji z innych usług) w ramach Usługi, w tym ukierunkowanych reklam usług vidby i usług partnerskich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie najbardziej interesujące; (iv) zapewnienie Ci dostępu do Usługi i dostarczenie żądanych informacji, produktów i usług.

(ii) Wsparcie techniczne i bezpieczeństwo: Możemy używać Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu zapewnienia wsparcia technicznego, jeśli jest ono wymagane, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa vidby i naszych usług.

(iii) Aktualizacje: Używamy Informacji Identyfikujących Osobę zebranych podczas rejestracji, aby wysyłać Ci wiadomości związane z Usługą lub nowościami z nią związanymi. Możemy również zarchiwizować te informacje i/lub wykorzystać je do przyszłej komunikacji z Tobą, jeśli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni.

(iv) Komunikacja z nami lub od nas: Gdy Użytkownik wysyła do nas wiadomość e-mail lub kontaktuje się z nami w inny sposób, możemy wykorzystać podane przez niego informacje, aby odpowiedzieć na jego komunikat i/lub zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również archiwizować te informacje i/lub wykorzystywać je do przyszłej komunikacji z użytkownikiem, o ile jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, możemy śledzić sposób, w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z tymi wiadomościami (np. kiedy otwiera wiadomość lub klika na link w wiadomości). Wykorzystujemy te informacje w celu optymalizacji i lepszego dopasowania naszej komunikacji do użytkownika.

(v) Komunikacja z naszymi partnerami biznesowymi, reklama: Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe naszym partnerom biznesowym, aby mogli oni przekazywać Ci informacje o swoich produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, o ile są do tego uprawnieni na mocy prawa.

(vi) Ujawnianie informacji dostawcom aplikacji i innym osobom trzecim: Mamy prawo ujawnić Twoje informacje, w tym Twoje dane osobowe, dostawcom usług i innym osobom trzecim na mocy umowy, które pomagają nam w dostarczaniu Tobie i innym użytkownikom naszych usług w naszym imieniu, lub innych usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Usług vidby (w tym, ale nie tylko, dochodzenie w sprawie oszustw i spamu, analiza witryny, zapewnienie specjalnych możliwości partnerstwa z naszą Usługą – albo bez identyfikacji użytkowników, lub przy użyciu unikalnego identyfikatora, nie związanego z tożsamością użytkownika). Jest to niezbędne do ochrony danych, które otrzymują.

(vii) Ujawnienie danych naszym wykonawcom operacyjnym i serwisowym: Korzystamy z usług różnych dostawców usług, sprzedawców i kontrahentów (zwanych łącznie „Kontrahentami”), aby pomóc nam w dostarczaniu produktów i usług dla użytkowników. Nasi Kontrahenci mogą mieć ograniczony dostęp do Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w trakcie dostarczania nam swoich produktów lub usług, abyśmy my z kolei mogli dostarczać użytkownikowi nasze produkty i usługi. Wśród wykonawców mogą znajdować się sprzedawcy i dostawcy, którzy dostarczają nam technologię, usługi i/lub treści związane z działaniem i utrzymaniem Usługi. Dostęp tych wykonawców do Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika jest ograniczony do informacji zasadnie koniecznych do wykonywania przez Wykonawcę jego ograniczonej funkcji na naszą rzecz.

(viii) Organy rządowe, prawa i działania prawne: Możemy udostępnić Twoje Dane osobowe różnym organom rządowym w odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe lub inne procedury prawne; w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw lub ochrony naszej własności; w celu obrony przed roszczeniami prawnymi; lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do podniesienia lub zrzeczenia się wszelkich zastrzeżeń prawnych lub praw przysługujących nam. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe, gdy uznamy to za stosowne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z nielegalną lub podejrzewaną nielegalną działalnością; w celu ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa vidby, Serwisu, naszych użytkowników, klientów lub innych osób; oraz w związku z naszymi Warunkami użytkowania i innymi umowami.

(ix) Ujawnienie nabywcom: vidby może ujawnić i/lub przekazać Twoje Dane Osobowe nabywcy, cesjonariuszowi lub innej jednostce przejmującej w związku ze sprzedażą, fuzją lub reorganizacją całości lub zasadniczo całości kapitału, działalności lub aktywów vidby AG, do których odnoszą się Twoje Dane Osobowe.

Przechowywanie danych

O ile nie określono inaczej, przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne i istotne dla realizacji celów, o których mowa powyżej, lub w celu umożliwienia nam wywiązania się z naszych prawnych zobowiązań w zakresie przechowywania danych. Po dezaktywacji konta użytkownika lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika, zminimalizujemy przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika tylko do tych danych, które musimy przechowywać w celu przestrzegania przepisów prawa lub z innych przyczyn prawnych. Możemy przechowywać dane dotyczące aktywności użytkownika, które nie pozwalają na jego identyfikację, w celu ulepszenia naszych usług. Posty użytkownika na kontach publicznych i w społecznościach mogą pozostać dostępne, jeśli użytkownik ich nie usunie.

Należy pamiętać, że możemy przechowywać pewne dane dezaktywowanych kont w celu spełnienia wymogów prawnych, zapobiegania oszustwom, pomocy w dochodzeniach, rozwiązywania sporów, analizowania lub rozwiązywania problemów z programami, a także w celu egzekwowania Warunków korzystania z vidby lub podejmowania innych działań przewidzianych przez prawo. Podobnie, jeśli Twoje konto zostało zamknięte lub czasowo wyłączone, możemy zachować pewne informacje, aby zapobiec ponownej rejestracji.

Poufność i bezpieczeństwo danych

Poufność i bezpieczeństwo Twoich danych uważamy za kwestię najwyższej wagi. Będziemy stosować standardowe fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa Twoich Informacji Identyfikujących Osobę i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej lub ujawnienie takie jest konieczne w szczególnych przypadkach, takich jak fizyczne zagrożenie dla Ciebie lub innych osób, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponieważ Internet nie jest środowiskiem w 100% bezpiecznym, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Informacji umożliwiających identyfikację osób i istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa lub że transmisja Twoich informacji przez Internet zostanie przechwycona. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa swoich danych logowania. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są szyfrowane i nie należy ich uważać za bezpieczne.

Środki techniczne, organizacyjne i inne

vidby dokłada wszelkich starań, aby ujawnione przez Ciebie dane były jak najbezpieczniejsze. W tym celu stale staramy się ulepszać i wprowadzać nowe środki techniczne i organizacyjne, które chronią Twoje Dane Osobowe przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

vidby dąży do zminimalizowania przetwarzania Informacji umożliwiających identyfikację osób. Przetwarzamy tylko te informacje, które są niezbędne lub informacje, które nam przekazujesz za zgodą użytkownika, poza zakresem niezbędnego przetwarzania.

Jak wspomniano powyżej w niniejszej Polityce prywatności, ujawniamy dane osobowe użytkownika osobom trzecim w pewnych przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani. W takich przypadkach wybieramy godnych zaufania partnerów, co do których możemy mieć pewność, że będą stosować standardy ochrony danych osobowych zapewniające co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jak te przyjęte przez vidby .

Gdy dane osobowe są przekazywane organom administracji państwowej, korzystamy z najbardziej odpowiednich i najbezpieczniejszych opcji oferowanych przez dany organ.

Korzystanie z praw obywatelskich

Prawo do informacji

vidby przestrzega zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z tą zasadą będziemy udzielać Ci informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz ogólnie dowiedzieć się, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem strony support@vidby.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które konkretnie Dane Osobowe są przetwarzane bezpośrednio dla Ciebie, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem strony support@vidby.com i określić, jakich konkretnie informacji potrzebujesz . Informacje, do których użytkownik jest uprawniony, zostały opisane w art. 13 i 14 GDPR. Jeśli nie podasz konkretnych wymagań, Twoja prośba zostanie potraktowana jako prośba ogólna zgodnie z poprzednim punktem.

Musimy zaznaczyć, że jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości elektronicznie lub jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości w biurze vidby AG. Tylko w ten sposób możemy wykluczyć możliwość, że Twoje Dane Osobowe zostaną ujawnione osobie, która tylko udaje, że jest Tobą.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. Należy jednak pamiętać, że często jest to bardzo skomplikowany proces, który może potrwać kilka tygodni.

Prawo do dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych osobowych

Jako zarejestrowany użytkownik możesz w każdej chwili przeglądać i modyfikować Dane osobowe, potwierdzać ich poprawność i adekwatność, subskrybować vidby lub newsletter partnera, korzystając z dostępu do swojego konta w Aplikacji. Pamiętaj, aby aktualizować swoje Dane osobowe, jeśli ulegną one zmianie lub staną się nieaktualne.

Jeśli mieszkasz lub znajdujesz się na terenie EOG, masz prawo zażądać, abyśmy:

 • zapewnienia dostępu do wszelkich Informacji umożliwiających identyfikację osoby, które przechowujemy na Twój temat;
 • uniemożliwienia przetwarzania twoich Informacji osobistych dla celów marketingu bezpośredniego;
 • zaktualizowania wszelkich Informacji Identyfikujących Osobę, które są nieaktualne lub nieprawidłowe;
 • usunąć wszelkie Dane Osobowe, które są w naszym posiadaniu;
 • ograniczyć sposób przetwarzania przez nas Informacji Identyfikowalnych;
 • przekazać Twoje Dane Osobowe osobom trzecim świadczącym usługi; lub
 • dostarczyć kopię jakichkolwiek Informacji Identyfikujących Osobę, które przechowujemy na twój temat.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z nich, możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem strony support@vidby.com

W niektórych przypadkach nie możemy sprostować Twoich Danych osobowych. Dotyczy to przypadków, gdy nieprawidłowe lub nieaktualne dane osobowe użytkownika znajdują się w dokumentach, które zgodnie z prawem musimy archiwizować.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym

Jeśli vidby przetwarza Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody na takie przetwarzanie, możesz w dowolnym momencie zaprzestać ich dalszego przetwarzania. Wystarczy, że wycofasz swoją zgodę na takie przetwarzanie.

Możesz również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. W takim przypadku vidby zniszczy wszystkie Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są przypadki, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku ustawowego lub z uwagi na uzasadniony interes vidby. Również w tym przypadku vidby może zażądać Twojej identyfikacji przed zniszczeniem Danych Osobowych.

Opcje dodatkowe

Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci wiadomości dotyczące działalności i funkcjonowania naszego Serwisu (np. zmiany zasad, problemy techniczne itp.). Możemy również wysyłać powiadomienia o ofertach naszych lub osób trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich powiadomień, może z nich zrezygnować w ustawieniach systemu lub pisząc do nas na adres support@vidby.com

Pliki cookie i technologie śledzenia

Gdy użytkownik odwiedza Aplikację i/lub naszą Witrynę, my i nasi partnerzy biznesowi możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do różnych celów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą Politykę Plików Cookies.

Pytania, sugestie i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności, sugestie, nierozwiązane problemy lub skargi, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@vidby.com

Jeśli mieszkają Państwo lub znajdują się na terenie EOG, nasz inspektor ochrony danych i zespół ds. prywatności może pomóc we wszystkich pytaniach dotyczących przetwarzania przez nas Informacji umożliwiających identyfikację osób pod adresem support@vidby.com

Osoby zamieszkałe lub znajdujące się na terenie EOG mogą również złożyć skargę do naszego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych (mianowicie do Szwajcarskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub dochodzić swoich praw w lokalnych sądach, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone.

Prawa prywatności w Kalifornii

Zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light” mieszkańcy Kalifornii, którzy podają dane osobowe w celu uzyskania produktów lub usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, mają prawo raz w roku kalendarzowym zwrócić się do nas i uzyskać od nas informacje na temat informacji o klientach, które udostępniliśmy innym podmiotom gospodarczym do własnych celów marketingu bezpośredniego. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować kategorie informacji o klientach oraz nazwy i adresy podmiotów, którym udostępniliśmy informacje o klientach w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym (np. wnioski złożone w 2022 r. będą zawierać informacje dotyczące działań związanych z udostępnianiem informacji w 2021 r.).

Aby uzyskać te informacje, należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@vidby.com wpisując w temacie i treści wiadomości „Request for California Privacy Information”. W odpowiedzi przekażemy żądane informacje na adres e-mail użytkownika. Należy pamiętać, że nie wszystkie przypadki udostępniania informacji są objęte wymogami „Shine the Light” i w naszej odpowiedzi znajdą się tylko informacje dotyczące udostępniania objętego tymi wymogami.

Międzynarodowe praktyki ochrony prywatności

Usługa vidby jest głównie obsługiwana i zarządzana przez serwery znajdujące się i działające na terenie Niemiec i USA. W celu dostarczenia Ci naszych produktów i usług, możemy wysyłać i przechowywać Twoje Dane Osobowe (zwane również powszechnie danymi osobowymi) poza krajem, w którym mieszkasz lub znajdujesz się, w tym do Niemiec i USA. W związku z tym, jeśli zamieszkujesz lub znajdujesz się poza Niemcami i Stanami Zjednoczonymi, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane poza kraj, w którym zamieszkujesz lub znajdujesz się, w tym do krajów, które mogą nie zapewniać lub nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i poufności Informacji Identyfikowalnych podczas ich przekazywania. Jeśli mieszkasz lub znajdujesz się na terenie EOG i dochodzi do takiego transferu, podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić taki sam poziom ochrony przetwarzania danych w takich krajach, jaki miałby miejsce na terenie EOG, w zakresie, w jakim jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa.

Aktualizacja zasad ochrony danych osobowych

vidby aktualizuje zasady ochrony danych osobowych i utrzymuje je w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Z tego powodu mogą one być od czasu do czasu zmieniane. Prosimy wszystkich naszych użytkowników o zwrócenie należytej uwagi na te zasady.

Przedstawiciel w UE

Aby spełnić wszystkie swoje zobowiązania wynikające z GDPR, vidby wyznacza z dniem 25 maja 2018 roku Przedstawiciela, który reprezentuje vidby w UE w zakresie przetwarzania danych (Przedstawiciel). Zadaniem Przedstawiciela jest monitorowanie zgodności z GDPR i we współpracy z pracownikami vidby 's Przedstawiciel jest Twoim kontaktem w UE dla Twoich zapytań, komentarzy, skarg i roszczeń dotyczących ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe Przedstawiciela:
vidbyAG Suurstoffi 8, 6343 Rotkreuz, Szwajcaria.
Zapytania, uwagi, skargi i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych można również składać za pośrednictwem strony support@vidby.com

Jeżeli czytasz niniejsze zasady w języku innym niż angielski, zgadzasz się, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie rozstrzygająca.